Privacy statement

Privacy Statement e-VEN-t

In deze Privacy Statement lees jij welke (persoons)gegevens e-VEN-t van de deelnemers aan de evenementen en bezoekers van de website van e-VEN-t verwerkt, op welke wijze dit gebeurt en hoe zij deze gegevens beveiligt.

De privacyverklaring zal, indien nodig, bijgewerkt worden om te blijven voldoen aan de geldende privacywetgeving, meer specifiek de Algemene Verordening Gegevensverwerking (“AVG”).

 

Voor wie geldt dit Privacy Statement?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle personen van wie e-VEN-t persoonsgegevens verwerkt. Daarbij gaat het om:

 • personen die toegangskaarten kopen voor evenementen van e-VEN-t;
 • deelnemers van evenementen van e-VEN-t
 • ontvangers van nieuwsbrieven van e-VEN-t;
 • bezoekers van de website van e-VEN-t;
 • personen met wie e-VEN-t samenwerkt;
 • sponsoren van e-VEN-t.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt e-VEN-t?

e-VEN-t verwerkt persoonsgegevens die jij zelf hebt verstrekt, ook in het kader van de nieuwsbrieven, en persoonsgegevens die zijn ontleend aan andere bronnen. Het betreft de volgende gegevens die wij van jou kunnen verwerken: NAW-gegevens, telefoonnummer, betaalgegevens, aankoopgegevens en e-mailadres [nader aanvullen]

 

Waarom verwerkt e-VEN-t jouw persoonsgegevens?

e-VEN-t gebruikt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • het uitvoeren en verwerken van transacties die via de website en de kassa verlopen;
 • het toezenden van door jou gekochte toegangskaarten;
 • het onderhouden van contact en communiceren met u;
 • marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van marketingcommunicatie die voor jou interessant kunnen zijn;
 • het uitvoering geven aan eventueel op e-VEN-t rustende wettelijke verplichtingen.

 

Nieuwsbrieven

Jij kunt je aanmelden voor de nieuwsbrieven van e-VEN-t. Deze aanmelding kun jij op ieder moment beëindigen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

 

Website

e-VEN-t maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en …..

 

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat op de harde schijf van jouw computer, laptop, smartphone of tablet wordt geplaatst op het moment dat jij een website bezoekt.

Door het gebruik van cookies functioneert onze website beter. We krijgen door het plaatsen van cookies meer inzicht in het gebruik van onze website en de effectiviteit van hiervan. Zo kunnen we zien welk type apparaten gebruik worden door onze bezoekers, welke webpagina’s het meest interessant zijn en/of welke advertenties (het meest) effectief zijn.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Wij vinden het van groot belang dat jij weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen graag zowel jouw privacy als de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder lees jij meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden

 

Welke soort cookies plaatst e-VEN-t en waarom?

e-VEN-t maakt gebruik van verschillende soorten cookies:

Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Deze cookies zorgen er onder meer voor dat de producten die jij aan jouw winkelmandje toevoegt worden onthouden en opgeslagen.

Analyticscookies: via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kan e-VEN-t zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.

Trackingcookies: de cookies die individueel gedrag traceren en hierbij een profiel opstelt van de bezoeker. Denk hierbij aan Adwords en remarketingcampagnes. Bij deze cookies wordt een inbreuk op de privacy gedaan omdat ze de website de mogelijkheid geven om de bezoeker te volgen. Met de vergaarde informatie worden er vervolgens advertenties aangeboden.

 

Het gebruik van cookies kun jij weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen jou er echter op dat jij in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

 

Indien jij e-VEN-t een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die jij e-VEN-t toestuurt, bewaard zolang als dit gelet op de inhoud van jouw e-mail nodig is voor beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Op de website van e-VEN-t zijn knoppen opgenomen om e-VEN-t te volgen op Facebook en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en Instagram zelf. Facebook en Instagram hebben eigen privacy statements. Controleer deze om te zien wat zij doen met jouw persoonsgegevens die zij met deze code verwerken.

 

De beveiliging van jouw gegevens

e-VEN-t neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Mocht jij vragen hebben over de beveiliging, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, kun jij contact met e-VEN-t opnemen: …..

 

Inschakelen/ delen gegevens met derden

In bepaalde gevallen kan het voor e-VEN-t noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Het betreft hier bijvoorbeeld:

 • externe leveranciers in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Doorgifte van jouw persoonsgegevens naar bovenstaande derde-partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden.

 

Verantwoordelijkheid derden

Derden aan wie e-VEN-t jouw persoonsgegevens verstrekt, kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. e-VEN-t is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde jouw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van e-VEN-t en dus op verzoek en conform instructie van e-VEN-t handelt, sluit e-VEN-t met deze derde een verwerkersovereenkomst af die aan de wettelijke vereisten voldoet.

 

Grondslagen
Bij de verwerking van persoonsgegevens door e-VEN-t baseert e-VEN-t zich op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst  die e-VEN-t heeft gesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht. In sommige gevallen vraagt e-VEN-t jouw expliciete toestemming voor het ontvangen van communicatie.

Ook zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van e-VEN-t, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of direct marketing verwerkingen voor deelnemers en actieve contacten van e-VEN-t. In het laatste geval word jij altijd in de gelegenheid gesteld hiervan af te zien.

 

Bewaartermijnen
e-VEN-t bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden of zolang e-VEN-t dit verplicht is op grond van de wettelijk geldende bewaartermijnen.

 

Jouw rechten
Jij kunt e-VEN-t vragen jouw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, veranderen of af te schermen, indien de gegevens onvolledig of onjuist zijn, of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heb jij het recht om de gegevens die e-VEN-t van jou in haar bezit heeft, op te vragen. Wil jij geen nieuwsbrieven of e-mailberichten van e-VEN-t ontvangen? Jij kunt dit op elk moment laten weten via ………………

Jij hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. e-VEN-t zal de verwerking staken tenzij zij daar wettelijk toe verplicht is of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Link in nieuw venster