Informatie DANCE e-VEN-t

Let op, in verband met de huidige situatie omtrent het Corona virus is het evenement ‘DANCE e-VEN-t’ op 21 maart geannuleerd. Reeds gekochte tickets worden terugbetaald. Zodra een nieuwe datum voor het evenement bekend is, wordt u per e-mail en social media geïnformeerd.

TICKETS

Er zijn momenteel geen tickets te koop voor evenementen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Doelgroep: basisschoolleerlingen groep 3 t/m 5, groep 6 t/m 8 en brugklassers.
 • Datum: zaterdag 21 maart 2020*.
 • Openingstijden:
  • Groep 3 t/m 5 | 15.00 uur t/m 17.00 uur.
  • Groep  6 t/m 8 en brugklas | 18.30 uur t/m 21.30 uur.
 • Entree prijs (exclusief consumpties):
  • Groep 3 t/m 5 – Voorverkoop online: € 3,00 | Kassa: € 4,00.
  • Groep 6 t/m 8 en brugklas – Voorverkoop online: € 3,50 | Kassa: € 4,50.
 • Consumptieprijzen:
  • Frisdrank: € 0,60
  • Chips: € 0,60
  • Ranja: € 0,30
  • Snoep: € 0,30
 • Aanschaf consumpties geschiedt via een muntensysteem.
 • Fietsenstalling aanwezig (onbewaakt).
 • Garderobe aanwezig (gratis, bewaakt).
 • Maximale capaciteit van locatie is 250 kinderen.

*Bij te weinig deelnemers kan de organisatie besluiten het evenement te annuleren. In dat geval zult u schriftelijk worden geïnformeerd en zullen de betaalde ticketkosten binnen 14 dagen na annulering worden terugbetaald.


VERVOER EN VEILIGHEID

Het is de doelstelling dat er tijdens alle evenementen een zo veilig en beschermd mogelijke omgeving wordt gecreëerd waarin u als ouder uw kind met een gerust hart kunt toevertrouwen aan de vrijwilligers. Om deze reden willen wij u op de volgende punten attenderen:

 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor kinderen die alleen naar huis gaan, deze verantwoording ligt geheel bij de ouder(s)/verzorger(s). Als organisatie dringen wij er echter met klem op aan om de kinderen te brengen en op te halen.
 • Er is een EHBO post aanwezig die eenvoudige medische handelingen kan verrichten, bij calamiteiten zullen de hulpdiensten worden ingeschakeld en de ouders zo spoedig mogelijk worden gecontacteerd.
 • Bij geconstateerde vernielingen in en om het buurtcentrum door uw kind zal de ouder aansprakelijk worden gesteld en zullen de kosten worden verhaald op uw W.A. verzekering.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies en diefstal, wij raden u aan om de kinderen geen waardevolle voorwerpen mee te geven. Zorg er daarnaast voor dat uw kind geen geld in de jas laat zitten, maar bij zich draagt.
 • Tijdens het DANCE e-VEN-t is de organisatie voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar op: 06-22990734 (Nico van Deursen) of 06-55772232 (Mieke Verstegen).

  HUISREGELS

 • Er wordt geen alcohol geschonken.
 • Er geldt een algeheel rookverbod in en rondom het buurtcentrum.
 • Tijdens de disco mogen kinderen de ruimte niet verlaten, tenzij ze tussentijds worden opgehaald door een ouder.
 • Racisme, pesten en agressie worden niet getolereerd. Wanneer uw kind zich naar de mening van de vrijwilligers herhaaldelijk misdraagt, dan kan het zijn dat de toegang wordt ontzegd. In dat geval wordt na overleg met de leiding contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s) om het kind op te halen.
 • Er mogen geen zelf meegebrachte consumpties genuttigd worden tijdens het evenement.

Heeft u vragen of opmerkingen over bovenstaande informatie? Neem gerust contact op en stuur een bericht via het contactformulier.


LOCATIE

MFA de Hintel
Vlasven 91
5464PN
Veghel
Tel: 0413-365507


0