Informatie MEIERIJSTAD MAKELAARDIJ – FRIGHT NIGHT

Op zaterdag 2 november aanstaande organiseert e-VEN-t de tweede editie van MEIERIJSTAD MAKELAARDIJ | FRIGHT NIGHT.

Let op, de inschrijving start binnenkort, houd de website en onze social-mediakanalen goed in de gaten…

Vanaf 18.00 uur kunnen groepen kinderen en volwassenen een spooktocht gaan lopen. Het startpunt van deze spooktocht is MFA de Hintel. Groepen krijgen hier eerst een spannend verhaal te horen en gaan daarna een uitgestippelde route lopen door de wijk ’t ven. De route is ongeveer 1-1,5 km. De uitgestippelde route eindigt op het Moerven waar kinderen, indien gewenst, deel kunnen nemen aan de georganiseerde TRICK OR TREAT.

Na de spooktocht of na de TRICK or TREAT op het moerven kunnen ouders en kinderen terugkeren naar de Hintel, waar zij kunnen genieten van hapjes en drankjes in stijl en kunnen dansen op de beats van DJ Hidde. In de middag van 13.00-14.30 uur kunnen de kinderen een lampion knutselen in MFA de Hintel (Vlasven 91 veghel). Entree voor bovenstaande activiteiten is gratis.

PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Doelgroep: de spooktocht is voor alle leeftijden. Kinderen tot en met groep 8, onder begeleiding van een volwassene. Op een teken van de kinderen, zorgen onze acteurs voor een verminderd schrikeffect.
 • Datum: zaterdag 2 november 2019.
 • Tijden:
  • Lampion knutselen; 13.00 uur t/m 14.30 uur
  • Spooktocht; tussen 18.00 uur en 22.00 uur. Elke 10 minuten start er een nieuwe groep deelnemers.
  • Trick or treat; tussen 18.00 uur en 22.00 uur
 • Entree; gratis
 • Consumptieprijzen:
  • Frisdrank: € 0,50.
  • Chips: € 0,50.
  • Ranja: € 0,25.
  • Snoep: € 0,25.
 • Aanschaf consumpties geschiedt via een muntensysteem.
 • Fietsenstalling aanwezig (onbewaakt).
 • Garderobe aanwezig (gratis, onbewaakt).
 • Maximale capaciteit van locatie is 250 kinderen/volwassenen.

Bij te weinig deelnemers kan de organisatie besluiten het evenement te annuleren. In dat geval zult u schriftelijk worden geïnformeerd.

VERVOER EN VEILIGHEID

Het is de doelstelling dat er tijdens alle evenementen een zo veilig en beschermd mogelijke omgeving wordt gecreëerd. Om deze reden willen wij u op de volgende punten attenderen:

 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor kinderen die alleen naar huis gaan, deze verantwoording ligt geheel bij de ouder(s)/verzorger(s). Als organisatie dringen wij er echter met klem op aan om de kinderen te brengen en op te halen.
 • Er is een EHBO post aanwezig die eenvoudige medische handelingen kan verrichten, bij calamiteiten zullen de hulpdiensten worden ingeschakeld en de ouders zo spoedig mogelijk worden gecontacteerd.
 • Meedoen is geheel op eigen risico.
 • Bij geconstateerde vernielingen in en om het buurtcentrum door uw kind zal de ouder aansprakelijk worden gesteld en zullen de kosten worden verhaald op uw W.A. verzekering.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies en diefstal, wij raden u aan om de kinderen geen waardevolle voorwerpen mee te geven. Zorg er daarnaast voor dat uw kind geen geld in de jas laat zitten, maar bij zich draagt.
 • Tijdens FRIGHT NIGHT is de organisatie voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar op: 06-22990734 (Nico van Deursen), 06-55772232 (Mieke Verstegen) of 06-21440756 (Mireille Oostrum).

HUISREGELS

 • Er wordt geen alcohol geschonken.
 • Er geldt een algeheel rookverbod in en rondom het buurtcentrum.
 • Tijdens de disco mogen kinderen de ruimte niet verlaten, tenzij ze tussentijds worden opgehaald door een ouder.
 • Racisme, pesten en agressie worden niet getolereerd. Wanneer uw kind zich naar de mening van de vrijwilligers herhaaldelijk misdraagt, dan kan het zijn dat de toegang wordt ontzegd. In dat geval wordt na overleg met de leiding contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s) om het kind op te halen.
 • Er mogen geen zelf meegebrachte consumpties genuttigd worden tijdens het evenement.

Heeft u vragen of opmerkingen over bovenstaande informatie? Neem gerust contact op en stuur een bericht via het contactformulier.

LOCATIE

MFA de Hintel
Vlasven 91
5464PN
Veghel
Tel: 0413-365507

 

0