Dance e-VEN-t Pyjama Party – 1 juni 2024

Ticketverkoop is gestart. Klik hier om te bestellen!

Lees onderstaande goed door, want hier vind je praktische én belangrijk informatie !!


PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Doelgroep: basisschoolleerlingen groep 3 t/m 5, groep 6 t/m 8 en brugklassers.
  • Dit laatste Dance e-VEN-t van het schooljaar ontvangen wij ook kinderen uit groep 2. Wij maken graag kennis met jullie en je ouders
 • Datum: zaterdag 1 juni 2024
 • Openingstijden:
  • Groep 3 t/m 5 | 15.00 uur t/m 17.00 uur.
  • Groep  6 t/m 8 en brugklas | 18.30 uur t/m 21.30 uur.
 • Entree prijs (exclusief consumpties):
  • Groep 3 t/m 5 – Voorverkoop online: € 4,00 (inclusief €1,00 ticketfee)  | Kassa: € 4,50.
  • Groep 6 t/m 8 en brugklas – Voorverkoop online: € 4,50 (inclusief €1,00 ticketfee) | Kassa: € 5,00.
  • Tickets moeten op naam van kind geregistreerd te worden.
 • Aanschaf consumpties in contanten via een muntensysteem. Het is niet mogelijk om te pinnen!
 • Zorg voor een portemonnee of zakken zodat je kind de muntjes & evt. geld zelf kan bewaren en niet kwijt kan raken.
 • We verzoeken iedere bezoeker vriendelijk, maar dringend om de smartphone thuis te laten. 
 •  Consumptieprijzen:
  • Frisdrank: € 0,60
  • Ranja: € 0,30
  • Water € 0,30
  • Chips: € 0,60
  • Snoep: € 0,30
 • Fietsenstalling aanwezig (onbewaakt).
 • Garderobe aanwezig (gratis, bewaakt). Het heeft de voorkeur om jassen in beheer van ouders / verzorgers te laten.
 • Maximale capaciteit van locatie is 150 kinderen.

*Bij te weinig deelnemers of vrijwilligers kan de organisatie besluiten het evenement te annuleren. In dat geval zullen wij iedereen schriftelijk informeren en zullen de betaalde ticketkosten (exclusief ticketfee) zo snel mogelijk na annulering worden terugbetaald.


VERVOER EN VEILIGHEID

Het is de doelstelling dat er tijdens alle evenementen een zo veilig en beschermd mogelijke omgeving wordt gecreëerd waarin u als ouder uw kind met een gerust hart kunt toevertrouwen aan de vrijwilligers. Om deze reden willen wij u op de volgende punten attenderen:

 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor kinderen die alleen naar huis gaan, deze verantwoording ligt geheel bij de ouder(s)/verzorger(s). Als organisatie dringen wij er echter met klem op aan om de kinderen te brengen en op te halen.
 • Er is een EHBO post aanwezig die eenvoudige medische handelingen kan verrichten, bij calamiteiten zullen de hulpdiensten worden ingeschakeld en de ouders zo spoedig mogelijk worden gecontacteerd.
 • Bij geconstateerde vernielingen in en om het buurtcentrum door uw kind zal de ouder aansprakelijk worden gesteld en zullen de kosten worden verhaald op uw W.A. verzekering.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies en diefstal, wij raden u aan om de kinderen geen waardevolle voorwerpen mee te geven. Zorg er daarnaast voor dat uw kind geen geld in de jas laat zitten, maar bij zich draagt.
 • Tijdens het DANCE e-VEN-t is de organisatie voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar op: 06-22990734 (Nico van Deursen) of 06- 11466036 (Mariska Donkers).
 • Stichting e-VEN-t heeft contact met een onafhankelijk vertrouwenspersoon waar indien gewenst of noodzakelijk contact mee opgenomen kan worden. De heer F. Welten van WeDo Legal is hiervoor te bereiken via telefoonnummer 0413 – 30 44 19  of per e-mail via welten@wedo-legal.nl

  HUISREGELS

 • Er wordt geen alcohol geschonken.
 • Er geldt een algeheel rookverbod in en rondom het buurtcentrum.
 • Tijdens de disco mogen kinderen de ruimte niet verlaten, tenzij ze tussentijds worden opgehaald door een ouder óf de ouder(s) toestemming heeft gegeven tijdens de aankoop van een ticket om alleen naar huis te gaan.
 • Racisme, pesten en agressie wordt niet getolereerd. Wanneer uw kind zich naar de mening van de vrijwilligers herhaaldelijk misdraagt, dan kan het zijn dat de toegang wordt ontzegd. In dat geval wordt na overleg met de leiding contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s) om het kind op te halen.
 • Er mogen geen zelf meegebrachte consumpties genuttigd worden tijdens het evenement.

Heeft u vragen of opmerkingen over bovenstaande informatie? Neem gerust contact op en stuur een bericht via het contactformulier.


LOCATIE

MFA de Hintel Vlasven 91 5464PN Veghel Tel: 0413-365507